Zitu jsem vyhledala kvůli přípravě na zkoušku FCE. Naše lekce angličtiny probíhají už více než rok a vedou nejen ke zlepšení konverzačních schopností a rozšíření slovní zásoby, ale také k prohloubení znalostí gramatiky. Lekce jsou propracované, vedené zábavnou formou s použitím nápaditých výukových metod, probíhají v příjemné atmosféře a vždy jsou přizpůsobeny tomu, co aktuálně potřebuji ujasnit nebo procvičit. Na každou lekci se vždy moc těším a mohu tedy výuku se Zitou jednoznačně doporučit.